‘ทูตอารยสถาปัตย์’ เยาวชนจิตอาสาเพื่อสังคม

จุดเริ่มต้นและพัฒนาการของ ‘ทูตอารยสถาปัตย์’ เยาวชนจิตอาสาเพื่อสังคมและคนทั้งมวล ปฐมเหตุจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่-มหาอุทกภัย ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนปี 2554 ได้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มเยาวชนชายหญิงที่มีจิตอาสาในการร่วมกันลงพื้นที่ที่ประสบภัยในหลายจังหวัดภาคกลาง เพื่อนำอาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค เรือท้องแบน ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นอื่นๆ

ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากในขณะนั้น โดยมีรายการเก็บตกจากเนชั่น กฤษนะ ทัวร์ยกล้อ สถานีข่าวเนชั่น และรายการ ก๊วนข่าวเช้าวันหยุด ไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่งมี กฤษนะ ละไล ผู้สื่อข่าวมนุษย์ล้อ เป็นผู้ดำเนินรายการ ได้นำเสนอข่าวการลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ภายหลังสถานการณ์น้ำท่วม คลี่คลาย บ้านเมืองกลับคืนสู่ภาวะปกติกลุ่มเยาวชนจิตอาสาส่วนหนึ่งจึงได้มาทำงานจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง โดยทำหน้าที่เป็น “ทูตอารยสถาปัตย์” หรือ Friendly Design Ambassador ช่วยกันลงพื้นที่รณรงค์ สำรวจ และส่งเสริมอารยสถาปัตย์ ในตึกอาคาร และสถานที่ต่างๆ โดยมุ่งหวังให้บ้านเมืองของเรามี Friendly Design คือ มีหลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อคนทั้งมวลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) โดยมี คำขวัญประจำทีมว่า “Make It Happen for The Better World.” ทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้า. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth