ปตท.ร่วมกลุ่มประมงปล่อยสัตว์ทะเล1.03 ล้านตัว

กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง ร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ และภาคีเครือข่าย นำพนักงานจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวนกว่า 1.03 ล้านตัว เฉลิมพระเกียรติแด่ในหลวง ร.10 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 เป็นความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐ ชุมชน

กลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และหน่วยงานต่างๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำในทะเล สร้างสมดุลของระบบนิเวศ เพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงซึ่งเป็นอาชีพที่สำคัญของพื้นที่ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ชุมชนในท้องถิ่น และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่

น.ส.เชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง กล่าวว่า โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้เป็นการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย กุ้งกุลาดำ จำนวน 1,000,000 ตัว หอยหวาน จำนวน 20,000 ตัว   ลูกปลาหมึก จำนวน 10,000 ตัว รวมพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยทั้งสิ้นครั้งนี้ จำนวน 1,030,000 ตัว ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากพนักงานจิตอาสาภาคีเครือข่าย ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ด้วยพนักงานเหล่านี้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศในท้องทะเลไทย และมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่ตลอดไป เป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆ สู่สังคม สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งด้วยความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุข. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews