พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

เพราะกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทยนานถึง 417 ปี จึงเป็นแหล่งโบราณวัตถุล้ำค่าที่มีจำนวนมหาศาลที่สุดแห่งหนึ่งไปด้วย และคลังสมบัติชาติเหล่านี้ ถูกเก็บรวบรวมไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ชื่นชมและศึกษาร่องรอยอารยธรรมในอดีต พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยาจึงถือกำเนิดขึ้นภายในบริเวณวัดที่ใหญ่และมีความเก่าแก่มากที่สุดในพระนครศรีอยุธยาแห่งหนึ่งอย่างวัดราชบูรณะ ตำบลท่าวาสุกรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของประชาชนที่เช่าพระพิมพ์ที่พบจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระนามสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) ผู้ทรงสร้างพระปรางค์ วัดราชบูรณะเป็นนามพิพิธภัณฑ์ด้วย อนึ่ง วัดราชบูรณะสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1967 ในบริเวณเดิมที่เจ้าสามพระยาถวายพระเพลิงศพเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยาพระเชษฐาทั้งสองพระองค์ที่สิ้นพระชนม์จากการทำยุทธหัตถีเพื่อแย่งชิงราชสมบัติของสมเด็จพระนครอินทราธิราชพระราชบิดาที่เสด็จสวรรคตลง ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็นอาคารจัดแสดง 3 อาคาร คือ หมู่อาคารเรือนไทย สร้างคร่อมอยู่บนสระน้ำ แสดงรูปแบบเรือนไทยภาคกลางโบราณ ภายในมีข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของผู้คนในอดีต. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand