ห่วง ปชช. บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมแทนอาหารหลัก

รองโฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห่วงประชาชนบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแทนอาหารหลักเพราะคิดว่าเป็นเส้นทางลัดสู่การมีสุขภาพดี ย้ำไม่มีเส้นทางลัดในการสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงปราศจากโรค ทุกคนต้องสร้างขึ้นเอง เพียงปรับพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายต่อเนื่อง พักผ่อนให้เพียงพอ สุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงได้โดยไม่ต้องพึ่งสิ่งอื่นใด

นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาลรองโฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบัน ต้องยอมรับว่ากระแสการดูแลสุขภาพและรูปลักษณ์ของ ในสังคมไทยเป็นกระแสที่กำลังมาแรง ประชาชนตื่นตัวทั้งในเรื่องของการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การเข้าคอร์สสุขภาพ และหนึ่งในวิธีการดูแลสุขภาพของประชาชนที่พบเห็นได้บ่อยครั้ง คือ การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplements) เพื่อสุขภาพ อาทิ วิตามิน แร่ธาตุ หรือสารสกัดจากพืช/สัตว์ ด้วยการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ง่าย ทั้งจากร้านสะดวกซื้อ หรือห้างสรรพสินค้าทำให้ตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยผลการสำรวจของหน่วยงานยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Euromonitor International) พบว่าตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศไทยในปี พ.ศ.2560 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 คิดเป็นมูลค่าการตลาดกว่า 53,800 ล้านบาท
นายแพทย์ภัทรพล กล่าวต่อว่า จากความนิยมในการบริโภควิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารข้างต้น ประกอบกับในยุคข้อมูลข่าวสาร ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้อย่างรวดเร็ว และเข้าถึงได้หลากหลายช่องทาง จึงเป็นห่วงประชาชนว่าจะขาดการศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วน รับฟังเฉพาะข้อดีจากการโฆษณา หรือบุคคลรอบข้าง คิดว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะเป็นเส้นทางลัดไปสู่การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จนขาดการดูแลพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม การบริโภคอาหารหลักไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และไม่ครบ 5 หมู่ หรือคิดว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะสามารถป้องกันโรคได้ซึ่งต้องขอเน้นย้ำว่าความคิดดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานนอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติเพื่อเสริมสารบางอย่าง มักอยู่ในรูปลักษณะเป็นเม็ด แคปซูล ผงหรือของเหลว ฯลฯโดยมีจุดมุ่งหมายในการใช้สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพปกติ มิใช่สำหรับผู้ป่วย รวมทั้ง ไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth